آخرین اخبار

استاندار یزد:

كمك به دیگران، باید موجب ارتقاء عزت نفس و توانمندسازی افراد گردد سياسي

كمك به دیگران، باید موجب ارتقاء عزت نفس و توانمندسازی افراد گردد

  بزرگنمايي:

یزد آنلاین - استاندار یزد گفت: یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه ای كه همكاری اجتماعی نباشد، روند زندگی مختل خواهد شد.
/* */ .gallery-base{background:black;margin:auto;border-radius:10px;width:663px}.upper-div{float:right;clear:both}.jam-template-title{color:red;font-weight:bold;font-size:21px;font-family:times new roman;padding-right:9px;margin:0;padding-top:5px}.jam-template-abstract{color:white;font-size:10pt!important;padding-right:9px}.jam-template-date{color:white;margin-bottom:5px;padding-right:7px;font-size:12px!important;padding-top:13px}.jam-template-zip-file{color:white!important;padding-right:7px;font-size:12px;text-decoration:none;font-family:tahoma}.jam-template-zip-file:hover{color:white}.large a.next,.large a.prev{background-position:center;background-repeat:no-repeat;opacity:0;height:500px;width:100px;position:absolute;z-index:2}.large a.prev{background-image:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/prev.png");float:left;left:37px}.large a.next{background-image:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/next.png");float:right;left:670px!important}.large:hover>a{opacity:.7}.large>a:hover{opacity:1}.large .info{direction:rtl;padding:10px;margin-bottom:0;padding-bottom:5px}.large .info h3{color:#ce0000;margin:0}.large .info p{color:#FFF;font-family:tahoma;font-size:11px}.gallery .large img.control{float:right;margin:0 5px 0 0;cursor:pointer}.gallery .large>span{color:#FFF;padding:5px;display:block;margin-right:672px;margin-bottom:10px}.picture{text-align:center;padding:10px;background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/loader.gif") center no-repeat;overflow:hidden;height:400px}.list{height:115px;border:10px solid #333;background:#333;border-radius:10px;overflow:hidden;margin:0!important}.slideshow-thumbs{display:-webkit-inline-box;display:inline-box;float:left}.firefox .slideshow-thumbs{display:inline-flex}.slideshow-thumbs a{margin:0;padding:5px;display:block}.ie .slideshow-thumbs a{float:left}.slideshow-thumbs a:hover{background:#AAA}.slideshow-thumbs a:hover img{border-color:#FFF}.slideshow-thumbs img{margin:5px;border:3px solid #BBB;height:90px}.slideshow-thumbs a.current{background:#EEE}.gallery button{width:36px;height:42px;border:0;position:absolute;z-index:2;margin-top:10px}.img-in-slide-view{width:100%;height:auto}.gallery button.forward{background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/forward.png");margin-top:30px;right:42px;margin-left:0!important}.gallery button.back{background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/back.png");left:55px;margin-top:30px} .center-element{margin:auto;text-align:center;float:none}.shadow img:hover{box-shadow:1px 1px 5px #242424}.aui-carousel-menu-item{background:#474a4b;border:2px solid #cecece}.aui-carousel menu a{border-radius:4px}.aui-carousel-menu-active{background:none repeat scroll 0 0 #cecece;border:2px solid #474a4b}.aui-carousel menu{background:none repeat scroll 0 0 #cfcfcf;border:2px solid #fff;padding:0}.aui-carousel-menu-pause{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/pause.png")}.aui-carousel-menu-prev{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/prev.png")}.aui-carousel-menu-next{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/next.png")}.aui-carousel-menu-play{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/play.png")} /* 0?b=0:b+=200;$(".slideshow-thumbs").stop().animate({marginLeft:b+"px"},300,"linear",function(){moveSlow("back")})}}function movePrev(){$(".slideshow-thumbs .current").removeClass("current").prev().addClass("current");if($(".slideshow-thumbs .current").length==0){$(".slideshow-thumbs a:last").addClass("current")}$(".slideshow-thumbs .current").selectItem()}function moveNext(){$(".slideshow-thumbs .current").removeClass("current").next().addClass("current");if($(".slideshow-thumbs .current").length==0){$(".slideshow-thumbs a:first").addClass("current")}$(".slideshow-thumbs .current").selectItem()}function updateCount(){var a=new Number($(".slideshow-thumbs > a").length);var b=new Number($(".slideshow-thumbs > a.current").prevAll().length+1);$(".gallery .count").text(a+"/"+b)}function play(){if($(".gallery").hasClass("play")){moveNext()}}function pause(){$(".gallery").removeClass("play")}jQuery.fn.extend({getItemPos:function(){var b=0;var a=$(this).nextAll().length;$(".slideshow-thumbs a").each(function(c){if(c ");$(".picture img").animate({marginRight:"0"},400)});var b=new Number(-1*$(this).getItemPos())+200;if(b 0){b=0}$(".slideshow-thumbs").stop().animate({marginLeft:b+"px"});updateCount()}});$(function(){$(".ie .slideshow-thumbs").width(0);var a=new Number($(".slideshow-thumbs a").css("padding-left").replace("px",""))+Number($(".slideshow-thumbs a").css("padding-right").replace("px",""));$(".ie .slideshow-thumbs img").each(function(c){$(".slideshow-thumbs").width($(this).parent().width()+$(".slideshow-thumbs").width()+a+10)});updateCount();$(".gallery button").bind({mouseenter:function(){moveSlow($(this).attr("class"))},mouseleave:function(){$(".slideshow-thumbs").stop()},click:function(){moveFast($(this).attr("class"))}});$(".slideshow-thumbs a").click(function(){$(this).selectItem();pause();return false});$(".gallery .large img.play").click(function(){if($(".gallery").hasClass("pause")){$(".gallery").addClass("play").removeClass("pause")}if(!$(".gallery").hasClass("pause")&&!$(".gallery").hasClass("play")){$(".gallery").addClass("play");setInterval("play();",5000)}});$(".gallery .large img.pause").click(function(){$(".gallery").removeClass("play").addClass("pause")});$(".gallery a.prev").click(function(){movePrev();pause();return false});$(".gallery a.next").click(function(){moveNext();pause();return false});var b=$(".gallery").position();$(".gallery a.next").css("left",b.left+$(".gallery").width()-100);$(".gallery button.forward").css("margin-left",$(".gallery").width()-22)});/*]]>*/
به گزارش اداره كل روابط عمومی استانداری یزد، آیین برگزاری جشن مهر عاطفه ها، همزمان با سراسر كشور، پیش از ظهر چهارشنبه 19 مهرماه، با حضور" سید محمد میرمحمدی" در هنرستان فنی شهید چمران یزد برگزار شد.
استاندار یزد در این مراسم، ضمن تقدیر از دست اندركاران این جشن، شیوه و نحوه همكاری برای كمك و مساعدت به دیگران را بسیار مهم دانست و خاطر نشان نمود: همكاری ها و مساعدت ها همواره باید به گونه ای باشد كه در راستای افزایش توانمندیهای افراد قرار گیرد و اگر كمك یا مساعدتی به نحوی انجام شود كه ضعف و ناتوانی را در افراد نهادینه كند و یا آنرا مداومت بخشد، این مساعدت در واقع به زیان افراد تمام خواهد شد.
وی تاكید كرد: همه كمك ها و مساعدت ها به تمامی اقشار و در همه زمینه ها، باید جهت گیری مناسبی برای توانمند تر كردن افراد داشته و موجب پیشرفت و ارتقاء وضع موجود آنها به سمت بهبود شرایط شود.
عالی ترین مقام اجرایی استان با بیان این نكته كه " عدم كمك به افرادی كه نیازمند مساعدت هستند، از سوی آنانكه توان همراهی و كمك را دارند، در واقع ارتكاب نوعی گناه است" تصریح كرد: توانمندان و كسانیكه برخورداری بیشتری از مباحث مالی و علمی دارند، باید ضرورتها را دریابند و به تبع آن با آنانكه نیاز به كمك و مساعدتشان دارند، همراه شوند و این مهم، نوعی انجام وظیفه در راستای ایفاء مسئولیتهای اجتماعی آنان است.
وی افزود: در بحث كمك و مساعدت به افراد ابتدا باید دقت شود كه اعمال مساعدت به تحقیر فرد و كاستن از عزت نفس او منجر نگردد و آنگاه مسیری طی شود كه به توانمندی فرد ختم گردد و او را متكی به خود سازد.
" میرمحمدی" خاطر نشان كرد: همه آنانی كه از توان و بضاعتی در جامعه برخوردار هستند، باید اعمال مساعدت به دیگران را وظیفه خود بدانند و با این نگرش به موضوع بنگرند كه توان و امكانی كه خدای متعال در اختیار آنها به امانت قرار داده را، در راه توانمندسازی دبگر همنوعان خود مصروف می دارند و این حقی است كه ادا میكنند.
استاندار یزد تاكید كرد: هرگز نباید كمك به دیگران موجب تحقیر آنها شود بلكه باید سبب افزایش اعتبار و آبروی افراد گردد و این امر نشانگر این امر است كه باید راهكار مناسب و موثری برای كمك به افراد در نظر گرفته شود.
وی تصریح كرد: یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه ای كه همكاری اجتماعی نباشد، روند زندگی مختل خواهد شد.
عالی ترین مقام اجرایی استان در ادامه با بیان این نكته كه " هر چه صورتهای همكاری اجتماعی و یاری رسانی به یكدیگر در جامعه را تقویت كنیم، جامعه ای سالمتر، كارامدتر و با نشاط تر خواهیم داشت" افزود: همواره ریشه مشكلات اجتماعی در خودخواهی ها، یك جانبه نگری ها، انحصار طلبی ها و عدم همكاری و مساعدت به یكدیگر است و این یكی از آسیب هایی است كه همه جوامع را تهدید می كند.
" میرمحمدی" در ادامه با اشاره به عنوان جشن مهر عاطفه ها گفت: كمك و مساعدت و همیاری، همواره از مسیر مهربانی و عاطفه و همدلی صورت میگیرد و نگاه و باور دوستانه به افراد است كه همیاری ها و همكاری های اجتماعی را شكل می بخشد.
استاندار یزد آنگاه خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم خاطر نشان نمود: بسیار زیبا و تاثیر گذار است كه دانش آموزان، با مهر و محبت با یكدیگر همكاری و همیاری داشته باشند و در مسیر زندگی و تحصیل به هم كمك كنند و خلاقیتها و توانمندیهای آنان در مدرسه و جامعه بروز و ظهور یابد و این مهم قطعا با مساعدت معلمین و دست اندركاران امر آموزش و پرورش و والدین ارجمند، دست یافتنی خواهد بود.
میرمحمدی در پایان با تجلیل از خدمات ارزشمند كمیته امداد امام خمینی(ره)، این نهاد را برگرفته از دستور راهگشا و انسان دوستانه امام خمینی(ره) دانست و خاطر نشان نمود: كمیته امداد حضرت امام(ره) با هدف ارائه خدمت صادقانه و بی منت به افرادی كه نیاز به توانمند تر شدن دارند، شكل گرفت تا این وظیفه را به درستی انجام دهد و تمامی دستگاه ها و نهادها نیز موظفند تا نهایت همكاری و مساعدت با این نهاد مردمی را داشته باشند تا بتواند در مقابل جامعه هدف خود پاسخگو بوده و بهترین خدمات را به ایشان ارائه نماید.


/* */
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

3 واحد متخلف عرضه فرآورده‌های خام دامی در یزد پلمب شد

جمع‌آوری 28 معتاد متجاهر در یزد

توقیف 83 دستگاه وسیله نقلیه متخلف در آذرماه در بافق

پایانه ویژه صادرات کاشی و سرامیک در میبد ایجاد می‌شود

نظارت بر کالاهای صادراتی استان یزد بیشتر می شود

دستگاه‌های نظارتی از صادرات محصولات بی‌ کیفیت جلوگیری کنند

دیپلماسی و سیاست خارجی باید به کمک اقتصاد و  توسعه صادرات بیاید

80 درصد بازار صادرات یزد مربوط به عراق و افغانستان است

افزایش 11 درصدی صادرات یزد/آبانماه ضعیف‌ترین ماه صادراتی استان

عضو فقهای شورای نگهبان: مردم پلیس را مدافع خود و کشور می دانند

عملکرد جزیره ای از اثرگذاری اقدامات فرهنگی می‌کاهد

کاهش 100 نفری تلفات جاده‌ای یزد از سال 90 تا 95

ناوگان حمل و نقل عمومی یزد به شدت فرسوده است

موتورسواری در یزد به یک معضل اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است

آقای قوچانی به شعور مخاطبان توهین نکنید!

توقیف موتورسیکلت با حرکات نمایشی و تردد بدون کلاه ایمنی در یزد

شهرهای زیر 10 هزار نفر مشمول تسهیلات کم‌بهره اشتغال‌زایی می‌شوند

فرایند احداث هتل در یزد طولانی است/نیاز به 5500 تخت اقامتی در یزد

100 فرزند بدون حامی در یزد چشم به راه حمایت‌های مردم هستند

ایران برترین کشور در حوزه اخلاق، سازندگی و امنیت است/ جنایات گروه‌های تروریستی ریشه در اسرائیل دارد

نماینده مردم بافق در مجلس: ضرورت ورود جدی نمایندگان مجلس در برابر مشکلات موسسات مالی اعتباری

یزد به عنوان پایلوت توسعه دوچرخه سواری کشور معرفی شود

قصه‌های برتر جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری کتاب می‌شود

لزوم استفاده از سرمایه‌های انسانی یزد در مسیر پیشرفت این استان

یزد 18 هزار بیکار تحصیل‌کرده دارد/شناسایی 385 پروژه قابل واگذاری

حمایت ازمتقاضیان پرورش شترمرغ در خاتم/سود45درصدی پرواربندی شترمرغ

146 نقطه حادثه‌خیز در استان یزد شناسایی شد

درگاه‌های اینترنتی حمل بار در یزد راه اندازی می‌شود

راهداران یزد آماده استقبال از زمستان/فوت 119 نفر در جاده‌های یزد

یزد میزبان 5 استان در جشنواره قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان

قصه‌گویی ابزار مهم برای تقویت هویت ملی/توجه ویژه به قصه‌های قرآنی

یزد؛ یک گام تا برخورداری کامل از گاز

60 درصد خیار گلخانه‌ای یزد به روسیه صادر می‌شود

موزه دفاع مقدس عاملی برای پیوند نسل جدید با نسل انقلاب است

حزب‌بازی مانع تحقق اهداف دینی در نظام اسلامی است

امام جمعه یزد: تحقق ارزش‌های دینی تنها راه رسیدن به اهداف نظام اسلامی است

تولد یک نوزاد در خودرو

رزمنده مدافع حرم: با مدیریت مقام معظم رهبری و تلاش رزمندگان داعش نابود شد

بانک اطلاعاتی اتباع خارجی در اختیار شهرداری‌های یزد قرار می‌گیرد

برتری یزدی‌ها در مسابقات ملی مدهامتان

مشکل زمین مسکن زارچ به زودی رفع می‌شود

مدیر حوزه علمیه یزد: فرقه سازی راهبرد انگلیس در مقابله با جهان اسلام است

استاندار یزد: اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی، راه حل رفع معضل بیكاری است

کشت مکانیزه جو در هزار هکتار از اراضی خاتم انجام شد

وحدت حوزه و دانشگاه دنیا و آخرت جامعه را به سمت آبادی می‌برد

قدس همچنان مسئله اول جهان اسلام و محور اتحاد مسلمین است

دشمن برای ایجاد تفرقه در جامعه اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد

امام جمعه یزد: پیشرفت کشور در گرو همکاری تمام دلسوزان نظام است

امام جمعه مهریز:برای حفظ منافع کشور نباید به دشمن خوشبین بود

امام جمعه ابرکوه: قدس، همچنان مسئله اوّل جهان اسلام است