آخرين مطالب

استاندار یزد:

كمك به دیگران، باید موجب ارتقاء عزت نفس و توانمندسازی افراد گردد سياسي

كمك به دیگران، باید موجب ارتقاء عزت نفس و توانمندسازی افراد گردد

  بزرگنمايي:

یزد آنلاین - استاندار یزد گفت: یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه ای كه همكاری اجتماعی نباشد، روند زندگی مختل خواهد شد.
/* */ .gallery-base{background:black;margin:auto;border-radius:10px;width:663px}.upper-div{float:right;clear:both}.jam-template-title{color:red;font-weight:bold;font-size:21px;font-family:times new roman;padding-right:9px;margin:0;padding-top:5px}.jam-template-abstract{color:white;font-size:10pt!important;padding-right:9px}.jam-template-date{color:white;margin-bottom:5px;padding-right:7px;font-size:12px!important;padding-top:13px}.jam-template-zip-file{color:white!important;padding-right:7px;font-size:12px;text-decoration:none;font-family:tahoma}.jam-template-zip-file:hover{color:white}.large a.next,.large a.prev{background-position:center;background-repeat:no-repeat;opacity:0;height:500px;width:100px;position:absolute;z-index:2}.large a.prev{background-image:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/prev.png");float:left;left:37px}.large a.next{background-image:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/next.png");float:right;left:670px!important}.large:hover>a{opacity:.7}.large>a:hover{opacity:1}.large .info{direction:rtl;padding:10px;margin-bottom:0;padding-bottom:5px}.large .info h3{color:#ce0000;margin:0}.large .info p{color:#FFF;font-family:tahoma;font-size:11px}.gallery .large img.control{float:right;margin:0 5px 0 0;cursor:pointer}.gallery .large>span{color:#FFF;padding:5px;display:block;margin-right:672px;margin-bottom:10px}.picture{text-align:center;padding:10px;background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/loader.gif") center no-repeat;overflow:hidden;height:400px}.list{height:115px;border:10px solid #333;background:#333;border-radius:10px;overflow:hidden;margin:0!important}.slideshow-thumbs{display:-webkit-inline-box;display:inline-box;float:left}.firefox .slideshow-thumbs{display:inline-flex}.slideshow-thumbs a{margin:0;padding:5px;display:block}.ie .slideshow-thumbs a{float:left}.slideshow-thumbs a:hover{background:#AAA}.slideshow-thumbs a:hover img{border-color:#FFF}.slideshow-thumbs img{margin:5px;border:3px solid #BBB;height:90px}.slideshow-thumbs a.current{background:#EEE}.gallery button{width:36px;height:42px;border:0;position:absolute;z-index:2;margin-top:10px}.img-in-slide-view{width:100%;height:auto}.gallery button.forward{background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/forward.png");margin-top:30px;right:42px;margin-left:0!important}.gallery button.back{background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/back.png");left:55px;margin-top:30px} .center-element{margin:auto;text-align:center;float:none}.shadow img:hover{box-shadow:1px 1px 5px #242424}.aui-carousel-menu-item{background:#474a4b;border:2px solid #cecece}.aui-carousel menu a{border-radius:4px}.aui-carousel-menu-active{background:none repeat scroll 0 0 #cecece;border:2px solid #474a4b}.aui-carousel menu{background:none repeat scroll 0 0 #cfcfcf;border:2px solid #fff;padding:0}.aui-carousel-menu-pause{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/pause.png")}.aui-carousel-menu-prev{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/prev.png")}.aui-carousel-menu-next{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/next.png")}.aui-carousel-menu-play{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/play.png")} /* 0?b=0:b+=200;$(".slideshow-thumbs").stop().animate({marginLeft:b+"px"},300,"linear",function(){moveSlow("back")})}}function movePrev(){$(".slideshow-thumbs .current").removeClass("current").prev().addClass("current");if($(".slideshow-thumbs .current").length==0){$(".slideshow-thumbs a:last").addClass("current")}$(".slideshow-thumbs .current").selectItem()}function moveNext(){$(".slideshow-thumbs .current").removeClass("current").next().addClass("current");if($(".slideshow-thumbs .current").length==0){$(".slideshow-thumbs a:first").addClass("current")}$(".slideshow-thumbs .current").selectItem()}function updateCount(){var a=new Number($(".slideshow-thumbs > a").length);var b=new Number($(".slideshow-thumbs > a.current").prevAll().length+1);$(".gallery .count").text(a+"/"+b)}function play(){if($(".gallery").hasClass("play")){moveNext()}}function pause(){$(".gallery").removeClass("play")}jQuery.fn.extend({getItemPos:function(){var b=0;var a=$(this).nextAll().length;$(".slideshow-thumbs a").each(function(c){if(c ");$(".picture img").animate({marginRight:"0"},400)});var b=new Number(-1*$(this).getItemPos())+200;if(b 0){b=0}$(".slideshow-thumbs").stop().animate({marginLeft:b+"px"});updateCount()}});$(function(){$(".ie .slideshow-thumbs").width(0);var a=new Number($(".slideshow-thumbs a").css("padding-left").replace("px",""))+Number($(".slideshow-thumbs a").css("padding-right").replace("px",""));$(".ie .slideshow-thumbs img").each(function(c){$(".slideshow-thumbs").width($(this).parent().width()+$(".slideshow-thumbs").width()+a+10)});updateCount();$(".gallery button").bind({mouseenter:function(){moveSlow($(this).attr("class"))},mouseleave:function(){$(".slideshow-thumbs").stop()},click:function(){moveFast($(this).attr("class"))}});$(".slideshow-thumbs a").click(function(){$(this).selectItem();pause();return false});$(".gallery .large img.play").click(function(){if($(".gallery").hasClass("pause")){$(".gallery").addClass("play").removeClass("pause")}if(!$(".gallery").hasClass("pause")&&!$(".gallery").hasClass("play")){$(".gallery").addClass("play");setInterval("play();",5000)}});$(".gallery .large img.pause").click(function(){$(".gallery").removeClass("play").addClass("pause")});$(".gallery a.prev").click(function(){movePrev();pause();return false});$(".gallery a.next").click(function(){moveNext();pause();return false});var b=$(".gallery").position();$(".gallery a.next").css("left",b.left+$(".gallery").width()-100);$(".gallery button.forward").css("margin-left",$(".gallery").width()-22)});/*]]>*/
به گزارش اداره كل روابط عمومی استانداری یزد، آیین برگزاری جشن مهر عاطفه ها، همزمان با سراسر كشور، پیش از ظهر چهارشنبه 19 مهرماه، با حضور" سید محمد میرمحمدی" در هنرستان فنی شهید چمران یزد برگزار شد.
استاندار یزد در این مراسم، ضمن تقدیر از دست اندركاران این جشن، شیوه و نحوه همكاری برای كمك و مساعدت به دیگران را بسیار مهم دانست و خاطر نشان نمود: همكاری ها و مساعدت ها همواره باید به گونه ای باشد كه در راستای افزایش توانمندیهای افراد قرار گیرد و اگر كمك یا مساعدتی به نحوی انجام شود كه ضعف و ناتوانی را در افراد نهادینه كند و یا آنرا مداومت بخشد، این مساعدت در واقع به زیان افراد تمام خواهد شد.
وی تاكید كرد: همه كمك ها و مساعدت ها به تمامی اقشار و در همه زمینه ها، باید جهت گیری مناسبی برای توانمند تر كردن افراد داشته و موجب پیشرفت و ارتقاء وضع موجود آنها به سمت بهبود شرایط شود.
عالی ترین مقام اجرایی استان با بیان این نكته كه " عدم كمك به افرادی كه نیازمند مساعدت هستند، از سوی آنانكه توان همراهی و كمك را دارند، در واقع ارتكاب نوعی گناه است" تصریح كرد: توانمندان و كسانیكه برخورداری بیشتری از مباحث مالی و علمی دارند، باید ضرورتها را دریابند و به تبع آن با آنانكه نیاز به كمك و مساعدتشان دارند، همراه شوند و این مهم، نوعی انجام وظیفه در راستای ایفاء مسئولیتهای اجتماعی آنان است.
وی افزود: در بحث كمك و مساعدت به افراد ابتدا باید دقت شود كه اعمال مساعدت به تحقیر فرد و كاستن از عزت نفس او منجر نگردد و آنگاه مسیری طی شود كه به توانمندی فرد ختم گردد و او را متكی به خود سازد.
" میرمحمدی" خاطر نشان كرد: همه آنانی كه از توان و بضاعتی در جامعه برخوردار هستند، باید اعمال مساعدت به دیگران را وظیفه خود بدانند و با این نگرش به موضوع بنگرند كه توان و امكانی كه خدای متعال در اختیار آنها به امانت قرار داده را، در راه توانمندسازی دبگر همنوعان خود مصروف می دارند و این حقی است كه ادا میكنند.
استاندار یزد تاكید كرد: هرگز نباید كمك به دیگران موجب تحقیر آنها شود بلكه باید سبب افزایش اعتبار و آبروی افراد گردد و این امر نشانگر این امر است كه باید راهكار مناسب و موثری برای كمك به افراد در نظر گرفته شود.
وی تصریح كرد: یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه ای كه همكاری اجتماعی نباشد، روند زندگی مختل خواهد شد.
عالی ترین مقام اجرایی استان در ادامه با بیان این نكته كه " هر چه صورتهای همكاری اجتماعی و یاری رسانی به یكدیگر در جامعه را تقویت كنیم، جامعه ای سالمتر، كارامدتر و با نشاط تر خواهیم داشت" افزود: همواره ریشه مشكلات اجتماعی در خودخواهی ها، یك جانبه نگری ها، انحصار طلبی ها و عدم همكاری و مساعدت به یكدیگر است و این یكی از آسیب هایی است كه همه جوامع را تهدید می كند.
" میرمحمدی" در ادامه با اشاره به عنوان جشن مهر عاطفه ها گفت: كمك و مساعدت و همیاری، همواره از مسیر مهربانی و عاطفه و همدلی صورت میگیرد و نگاه و باور دوستانه به افراد است كه همیاری ها و همكاری های اجتماعی را شكل می بخشد.
استاندار یزد آنگاه خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم خاطر نشان نمود: بسیار زیبا و تاثیر گذار است كه دانش آموزان، با مهر و محبت با یكدیگر همكاری و همیاری داشته باشند و در مسیر زندگی و تحصیل به هم كمك كنند و خلاقیتها و توانمندیهای آنان در مدرسه و جامعه بروز و ظهور یابد و این مهم قطعا با مساعدت معلمین و دست اندركاران امر آموزش و پرورش و والدین ارجمند، دست یافتنی خواهد بود.
میرمحمدی در پایان با تجلیل از خدمات ارزشمند كمیته امداد امام خمینی(ره)، این نهاد را برگرفته از دستور راهگشا و انسان دوستانه امام خمینی(ره) دانست و خاطر نشان نمود: كمیته امداد حضرت امام(ره) با هدف ارائه خدمت صادقانه و بی منت به افرادی كه نیاز به توانمند تر شدن دارند، شكل گرفت تا این وظیفه را به درستی انجام دهد و تمامی دستگاه ها و نهادها نیز موظفند تا نهایت همكاری و مساعدت با این نهاد مردمی را داشته باشند تا بتواند در مقابل جامعه هدف خود پاسخگو بوده و بهترین خدمات را به ایشان ارائه نماید.


/* */
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

استاندار یزد: استان یزد ‌به قطب تولید نساجی کشور تبدیل شود

تامین آب از منابع عمیق در دست مطالعه قرار گرفته است

صیانت از حقوق شهروندی از جمله برنامه های مهم دولت است

صنعت نساجی باید در تک‌تک خانه‌های یزد احیا شود

موزه نساجی در یزد ایجاد می‌شود/بخشودگی جرائم مالیاتی نساجی‌ها

صنعت نساجی دوباره باید در تک‌تک خانه‌های یزد احیا شود

هزینه میلیاردی برای تولید بو و پشه/پساب یزد بی‌استفاده ماند

405 میلیون تومان برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه یزد هزینه شد

بیان مباحث مرتبط با غدیر منحصر به شیعیان نشود

مسائل داخلی بیش از تحریم‌ها صنایع و مردم را دچار مشکل کرده است

استاندار یزد: دفاع از حقوق کارگران عامل مهمی در توسعه کشور است

/گزارش/ اینجا بن بست نیست

کتابخانه‌های یزد به پاتوق‌های فرهنگی محلات تبدیل می‌شود

جامعه بدون کتاب درگیر بیماری‌های روحی و روانی می‌شود

230 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد یزد ایجاد شد

نیمی از دانشجویان یزدی عضو بسیج هستند

باید برای ایجاد امید و نشاط در جامعه تلاش کرد

سهم شهرستان یزد از بودجه استان باید افزایش پیدا کند

بافت تاریخی یزد باید از شرایط فعلی خارج شود

امام جمعه یزد: سیاسی بازی عامل فراموشی آرمان‌های امام راحل است

برنامه‌های تبیینی بزرگداشت چهلمین سال انقلاب از مساجد آغاز شود

انسجام درونی و اقتداربیرونی راهبرد انقلاب در برابر استکبار است

درخواست‌های صنفی رانندگان با جدیت در حال پیگیری است

نظارت بر عرضه لاستیک و لوازم یدکی در یزد جدی‌تر می‌شود

ارسال5500 پاسخنامه مسابقه قرآنی به دفاتر تبلیغات اسلامی استان یزد

موکب‌های بازرسی فنی اتوبوس‌ها در مسیر یزد ـ چذابه مستقر می‌شود

بیست‌وهفتمین جشنواره تئاتر استانی یزد برگزار می شود

مشکل لاستیک رانندگان حوزه باربری استان یزد به زودی حل می شود

ورزشکار نابینای یزد در اردوی انتخابی تیم ملی گلبال حضور یافت

نخستین برنامه 5 ساله شهرداری یزد به زودی تدوین می شود

دشمن جنگ روانی و اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند/وحدت ضروری است

اروپا برای مذاکره با ایران به دنبال وقت‌کشی است

مسئولان با محتکران برخورد کنند/اساس انقلاب ما بر استقلال است

رشد ایران مستلزم استقلال و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی است

چکیده خطبه های نماز جمعه شهرهای استان یزد

آمریکا و اروپا به فکر منافع خودشان هستند

بررسی مشکلات صنایع یزد در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی

تعامل اجتماعی و حقوق شهروندی مورد تأکید اسلام است

ادارات الگوی مصرف درست در جامعه باشند

حل مسئله آب نیازمند روحیه بسیجی است/ضرورت احیای روحیه قناعت

دوره آموزش داستان‌نویسی در حوزه هنری یزد آغاز شد

برنامه‌ریزی برای پوشش امدادی زائران اربعین در یزد آغاز شد

بیمارستان تخصصی سرطان تامین اجتماعی یزد بزودی کلنگ‌زنی می‌شود

250 ورزشکار در مسابقات لیگ اسکواش به میزبانی یزد حضور یافته‌اند

پرداخت روزانه 3.2 میلیارد تومان به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی یزد

همایش فصلی ناظران شورای نگهبان در مهریز برگزار شد

فعالیت 30 تیم باشگاهی در لیگ اسکواش کشور

استعدادیابی اسکواش در سطح مدارس کشور دنبال می‌شود

ضرورت برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مسیر بازگشت

2 میلیون رأس دام سبک و سنگین در یزد واکسینه شدند