آخرین اخبار

استاندار یزد:

كمك به دیگران، باید موجب ارتقاء عزت نفس و توانمندسازی افراد گردد سياسي

كمك به دیگران، باید موجب ارتقاء عزت نفس و توانمندسازی افراد گردد

  بزرگنمايي:

یزد آنلاین - استاندار یزد گفت: یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه ای كه همكاری اجتماعی نباشد، روند زندگی مختل خواهد شد.
/* */ .gallery-base{background:black;margin:auto;border-radius:10px;width:663px}.upper-div{float:right;clear:both}.jam-template-title{color:red;font-weight:bold;font-size:21px;font-family:times new roman;padding-right:9px;margin:0;padding-top:5px}.jam-template-abstract{color:white;font-size:10pt!important;padding-right:9px}.jam-template-date{color:white;margin-bottom:5px;padding-right:7px;font-size:12px!important;padding-top:13px}.jam-template-zip-file{color:white!important;padding-right:7px;font-size:12px;text-decoration:none;font-family:tahoma}.jam-template-zip-file:hover{color:white}.large a.next,.large a.prev{background-position:center;background-repeat:no-repeat;opacity:0;height:500px;width:100px;position:absolute;z-index:2}.large a.prev{background-image:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/prev.png");float:left;left:37px}.large a.next{background-image:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/next.png");float:right;left:670px!important}.large:hover>a{opacity:.7}.large>a:hover{opacity:1}.large .info{direction:rtl;padding:10px;margin-bottom:0;padding-bottom:5px}.large .info h3{color:#ce0000;margin:0}.large .info p{color:#FFF;font-family:tahoma;font-size:11px}.gallery .large img.control{float:right;margin:0 5px 0 0;cursor:pointer}.gallery .large>span{color:#FFF;padding:5px;display:block;margin-right:672px;margin-bottom:10px}.picture{text-align:center;padding:10px;background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/loader.gif") center no-repeat;overflow:hidden;height:400px}.list{height:115px;border:10px solid #333;background:#333;border-radius:10px;overflow:hidden;margin:0!important}.slideshow-thumbs{display:-webkit-inline-box;display:inline-box;float:left}.firefox .slideshow-thumbs{display:inline-flex}.slideshow-thumbs a{margin:0;padding:5px;display:block}.ie .slideshow-thumbs a{float:left}.slideshow-thumbs a:hover{background:#AAA}.slideshow-thumbs a:hover img{border-color:#FFF}.slideshow-thumbs img{margin:5px;border:3px solid #BBB;height:90px}.slideshow-thumbs a.current{background:#EEE}.gallery button{width:36px;height:42px;border:0;position:absolute;z-index:2;margin-top:10px}.img-in-slide-view{width:100%;height:auto}.gallery button.forward{background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/forward.png");margin-top:30px;right:42px;margin-left:0!important}.gallery button.back{background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/back.png");left:55px;margin-top:30px} .center-element{margin:auto;text-align:center;float:none}.shadow img:hover{box-shadow:1px 1px 5px #242424}.aui-carousel-menu-item{background:#474a4b;border:2px solid #cecece}.aui-carousel menu a{border-radius:4px}.aui-carousel-menu-active{background:none repeat scroll 0 0 #cecece;border:2px solid #474a4b}.aui-carousel menu{background:none repeat scroll 0 0 #cfcfcf;border:2px solid #fff;padding:0}.aui-carousel-menu-pause{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/pause.png")}.aui-carousel-menu-prev{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/prev.png")}.aui-carousel-menu-next{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/next.png")}.aui-carousel-menu-play{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/play.png")} /* 0?b=0:b+=200;$(".slideshow-thumbs").stop().animate({marginLeft:b+"px"},300,"linear",function(){moveSlow("back")})}}function movePrev(){$(".slideshow-thumbs .current").removeClass("current").prev().addClass("current");if($(".slideshow-thumbs .current").length==0){$(".slideshow-thumbs a:last").addClass("current")}$(".slideshow-thumbs .current").selectItem()}function moveNext(){$(".slideshow-thumbs .current").removeClass("current").next().addClass("current");if($(".slideshow-thumbs .current").length==0){$(".slideshow-thumbs a:first").addClass("current")}$(".slideshow-thumbs .current").selectItem()}function updateCount(){var a=new Number($(".slideshow-thumbs > a").length);var b=new Number($(".slideshow-thumbs > a.current").prevAll().length+1);$(".gallery .count").text(a+"/"+b)}function play(){if($(".gallery").hasClass("play")){moveNext()}}function pause(){$(".gallery").removeClass("play")}jQuery.fn.extend({getItemPos:function(){var b=0;var a=$(this).nextAll().length;$(".slideshow-thumbs a").each(function(c){if(c ");$(".picture img").animate({marginRight:"0"},400)});var b=new Number(-1*$(this).getItemPos())+200;if(b 0){b=0}$(".slideshow-thumbs").stop().animate({marginLeft:b+"px"});updateCount()}});$(function(){$(".ie .slideshow-thumbs").width(0);var a=new Number($(".slideshow-thumbs a").css("padding-left").replace("px",""))+Number($(".slideshow-thumbs a").css("padding-right").replace("px",""));$(".ie .slideshow-thumbs img").each(function(c){$(".slideshow-thumbs").width($(this).parent().width()+$(".slideshow-thumbs").width()+a+10)});updateCount();$(".gallery button").bind({mouseenter:function(){moveSlow($(this).attr("class"))},mouseleave:function(){$(".slideshow-thumbs").stop()},click:function(){moveFast($(this).attr("class"))}});$(".slideshow-thumbs a").click(function(){$(this).selectItem();pause();return false});$(".gallery .large img.play").click(function(){if($(".gallery").hasClass("pause")){$(".gallery").addClass("play").removeClass("pause")}if(!$(".gallery").hasClass("pause")&&!$(".gallery").hasClass("play")){$(".gallery").addClass("play");setInterval("play();",5000)}});$(".gallery .large img.pause").click(function(){$(".gallery").removeClass("play").addClass("pause")});$(".gallery a.prev").click(function(){movePrev();pause();return false});$(".gallery a.next").click(function(){moveNext();pause();return false});var b=$(".gallery").position();$(".gallery a.next").css("left",b.left+$(".gallery").width()-100);$(".gallery button.forward").css("margin-left",$(".gallery").width()-22)});/*]]>*/
به گزارش اداره كل روابط عمومی استانداری یزد، آیین برگزاری جشن مهر عاطفه ها، همزمان با سراسر كشور، پیش از ظهر چهارشنبه 19 مهرماه، با حضور" سید محمد میرمحمدی" در هنرستان فنی شهید چمران یزد برگزار شد.
استاندار یزد در این مراسم، ضمن تقدیر از دست اندركاران این جشن، شیوه و نحوه همكاری برای كمك و مساعدت به دیگران را بسیار مهم دانست و خاطر نشان نمود: همكاری ها و مساعدت ها همواره باید به گونه ای باشد كه در راستای افزایش توانمندیهای افراد قرار گیرد و اگر كمك یا مساعدتی به نحوی انجام شود كه ضعف و ناتوانی را در افراد نهادینه كند و یا آنرا مداومت بخشد، این مساعدت در واقع به زیان افراد تمام خواهد شد.
وی تاكید كرد: همه كمك ها و مساعدت ها به تمامی اقشار و در همه زمینه ها، باید جهت گیری مناسبی برای توانمند تر كردن افراد داشته و موجب پیشرفت و ارتقاء وضع موجود آنها به سمت بهبود شرایط شود.
عالی ترین مقام اجرایی استان با بیان این نكته كه " عدم كمك به افرادی كه نیازمند مساعدت هستند، از سوی آنانكه توان همراهی و كمك را دارند، در واقع ارتكاب نوعی گناه است" تصریح كرد: توانمندان و كسانیكه برخورداری بیشتری از مباحث مالی و علمی دارند، باید ضرورتها را دریابند و به تبع آن با آنانكه نیاز به كمك و مساعدتشان دارند، همراه شوند و این مهم، نوعی انجام وظیفه در راستای ایفاء مسئولیتهای اجتماعی آنان است.
وی افزود: در بحث كمك و مساعدت به افراد ابتدا باید دقت شود كه اعمال مساعدت به تحقیر فرد و كاستن از عزت نفس او منجر نگردد و آنگاه مسیری طی شود كه به توانمندی فرد ختم گردد و او را متكی به خود سازد.
" میرمحمدی" خاطر نشان كرد: همه آنانی كه از توان و بضاعتی در جامعه برخوردار هستند، باید اعمال مساعدت به دیگران را وظیفه خود بدانند و با این نگرش به موضوع بنگرند كه توان و امكانی كه خدای متعال در اختیار آنها به امانت قرار داده را، در راه توانمندسازی دبگر همنوعان خود مصروف می دارند و این حقی است كه ادا میكنند.
استاندار یزد تاكید كرد: هرگز نباید كمك به دیگران موجب تحقیر آنها شود بلكه باید سبب افزایش اعتبار و آبروی افراد گردد و این امر نشانگر این امر است كه باید راهكار مناسب و موثری برای كمك به افراد در نظر گرفته شود.
وی تصریح كرد: یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه ای كه همكاری اجتماعی نباشد، روند زندگی مختل خواهد شد.
عالی ترین مقام اجرایی استان در ادامه با بیان این نكته كه " هر چه صورتهای همكاری اجتماعی و یاری رسانی به یكدیگر در جامعه را تقویت كنیم، جامعه ای سالمتر، كارامدتر و با نشاط تر خواهیم داشت" افزود: همواره ریشه مشكلات اجتماعی در خودخواهی ها، یك جانبه نگری ها، انحصار طلبی ها و عدم همكاری و مساعدت به یكدیگر است و این یكی از آسیب هایی است كه همه جوامع را تهدید می كند.
" میرمحمدی" در ادامه با اشاره به عنوان جشن مهر عاطفه ها گفت: كمك و مساعدت و همیاری، همواره از مسیر مهربانی و عاطفه و همدلی صورت میگیرد و نگاه و باور دوستانه به افراد است كه همیاری ها و همكاری های اجتماعی را شكل می بخشد.
استاندار یزد آنگاه خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم خاطر نشان نمود: بسیار زیبا و تاثیر گذار است كه دانش آموزان، با مهر و محبت با یكدیگر همكاری و همیاری داشته باشند و در مسیر زندگی و تحصیل به هم كمك كنند و خلاقیتها و توانمندیهای آنان در مدرسه و جامعه بروز و ظهور یابد و این مهم قطعا با مساعدت معلمین و دست اندركاران امر آموزش و پرورش و والدین ارجمند، دست یافتنی خواهد بود.
میرمحمدی در پایان با تجلیل از خدمات ارزشمند كمیته امداد امام خمینی(ره)، این نهاد را برگرفته از دستور راهگشا و انسان دوستانه امام خمینی(ره) دانست و خاطر نشان نمود: كمیته امداد حضرت امام(ره) با هدف ارائه خدمت صادقانه و بی منت به افرادی كه نیاز به توانمند تر شدن دارند، شكل گرفت تا این وظیفه را به درستی انجام دهد و تمامی دستگاه ها و نهادها نیز موظفند تا نهایت همكاری و مساعدت با این نهاد مردمی را داشته باشند تا بتواند در مقابل جامعه هدف خود پاسخگو بوده و بهترین خدمات را به ایشان ارائه نماید.


/* */
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

22 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان یزد خریداری شد

کشف 40هزار لیتر سوخت قاچاق در اشکذر

6 هزار واحد صنعتی در یزد گازرسانی شدند

افزایش قطارهای مسافربری زاهدان ـ کرمان ـ یزد ـ اصفهان از اول آبان

کارگاه‌ آموزشی «نمایش‌ سایه‌ای» در یزد برگزار شد

حمام تاریخی «میرزا رضا» در بافت تاریخی یزد مرمت شد

پرداخت زکات در یزد 2.5 برابر شد

ممنوعیت عرضه طیور زنده در سطح شهر یزد/برخورد قانونی با متخلفان

اجتماع بزرگ زائران اربعین در یزد برگزار می‌شود

19 هزار نفر از یزد برای شرکت در پیاده‌روی اربعین ثبت‌نام کردند

ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد در برگزاری مناسبت‌های ملی استفاده شود

بزرگداشت مناسبت‌های موثر در شتاب پیروزی انقلاب برگزار شود

معاون استاندار یزدتأکید کرد: ضرورت استفاده از سازمان مردم نهاد در برگزاری مراسم‌های ملی و مذهبی

شعار 13 آبان امسال «غیرت انقلابی» است

انقلابی‌گری یعنی درک دردهای مردم و پاسخ دادن به آنها

مسئول بسیج طلاب و روحانیون سپاه الغدیر یزد: حوزه‌های علمیه باید در موارد ضروری، آتش به اختیار عمل كنند

وکالت باید کارکردی مدنی، فرهنگی و ارشادی داشته باشد

طرح سفره کتاب مهدویت در ادارات با کمترین هزینه انجام شود

ایجاد دوگانگی در بازار کار مهمترین پیامد مهاجرت‌های خارجی است

فرآیند درستی برای استفاده از ظرفیت اتباع خارجی طی نشده است

دستگاههای اجرایی و شهرداری ها با استفاده از پتانسیل سازمان های مردم نهاد مطالبات مردمی را پاسخگو باشند

استاندار یزد: فرمانداران برای توسعه شهرستان تحت مدیریت خود طرح‌های ملی تعریف کنند

مشکل آمریکا با ایران برجام نیست/آمریکا در صدد تغییر رژیم ایران

مردم ایران زیر بار باج‌خواهی آمریکا نمی‌روند/ انتقاد از فیلمسازان

مردم و مسئولان از حیله‌های پنهانی آمریکا غافل نشوند

استاندار: پژوهش های علمی، سرمایه بزرگ استان یزد است

عضو فقهای شورای نگهبان: تضعیف نهادهای برخواسته از نظام هدف دشمن است

استاندار یزد : صدر نشینی علمی دانش آموزان استان در آزمون دانشگاهها حفظ شود

وزیر سابق اطلاعات: صحبت های ترامپ علیه ایران عقبه قوی دارد

تاکید استاندار یزد بر لزوم فرهنگ سازی برای پیشگیری از اعتیاد

استاندار یزد تأکید کرد: ضرورت نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه سوخت در جامعه

فرهنگ مصرف بهینه سوخت در جامعه باید نهادینه شود

فرماندار تفت: شکوفایی تولید داخلی، لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

استاندار یزد بخشدار مركزی بافق را منصوب كرد

معاون استانداری یزد: تقویت سرمایه‌های اجتماعی، دستیابی به اهداف را آسان می سازد

دانش‌آموزان مبلغ رهاورد انقلاب در فضای مجازی و حقیقی هستند

ضرورت حضور مدیران کل پدافند غیرعامل در شورای برنامه ریزی استان‌ها

تجمع طلبه ها و بیانیه ائمه جمعه استان یزد در محکومیت سخنان ترامپ

طرح «روستا تعاون» در روستاهای یزد اشتغال پایدار ایجاد می‌کند

اعتماد خوبی بین مردم استان وجود دارد

راهکار حفظ جمعیت روستاها توسعه و ایجاد اشتغال پایدار است

مردم قاطعانه در حمایت از ارزش های انقلاب و دستاوردهای ایران اسلامی ایستاده اند

احتمال طرح استفساریه‌ای در مجلس برای حل مشکل «سپنتا نیکنام»

نماینده مهریز: طرح های اولویت دار برای جذب بودجه به استان ارائه شود

دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

كنایه امام ‌جمعه ابرکوه به نماینده شهرش در دیدار با فرماندار: نماینده باید شهرهای محروم را به شهرهای برخوردار برساند

تابش تأکید کرد: ضرورت حمایت حاکمیت از رای مردم به پاس حضور آنان در انتخابات

62 درصد پرونده‌های دادگستری یزد مربوط به مرکز استان است

تابش:حمایت حاکمیت از رای مردم پاسداشت حضور کم نظیر آنان در انتخابات است

معرفی شهردار جدید بهاباد از توابع استان یزد