آخرين مطالب

استاندار یزد:

كمك به دیگران، باید موجب ارتقاء عزت نفس و توانمندسازی افراد گردد سياسي

كمك به دیگران، باید موجب ارتقاء عزت نفس و توانمندسازی افراد گردد

  بزرگنمايي:

یزد آنلاین - استاندار یزد گفت: یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه ای كه همكاری اجتماعی نباشد، روند زندگی مختل خواهد شد.
/* */ .gallery-base{background:black;margin:auto;border-radius:10px;width:663px}.upper-div{float:right;clear:both}.jam-template-title{color:red;font-weight:bold;font-size:21px;font-family:times new roman;padding-right:9px;margin:0;padding-top:5px}.jam-template-abstract{color:white;font-size:10pt!important;padding-right:9px}.jam-template-date{color:white;margin-bottom:5px;padding-right:7px;font-size:12px!important;padding-top:13px}.jam-template-zip-file{color:white!important;padding-right:7px;font-size:12px;text-decoration:none;font-family:tahoma}.jam-template-zip-file:hover{color:white}.large a.next,.large a.prev{background-position:center;background-repeat:no-repeat;opacity:0;height:500px;width:100px;position:absolute;z-index:2}.large a.prev{background-image:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/prev.png");float:left;left:37px}.large a.next{background-image:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/next.png");float:right;left:670px!important}.large:hover>a{opacity:.7}.large>a:hover{opacity:1}.large .info{direction:rtl;padding:10px;margin-bottom:0;padding-bottom:5px}.large .info h3{color:#ce0000;margin:0}.large .info p{color:#FFF;font-family:tahoma;font-size:11px}.gallery .large img.control{float:right;margin:0 5px 0 0;cursor:pointer}.gallery .large>span{color:#FFF;padding:5px;display:block;margin-right:672px;margin-bottom:10px}.picture{text-align:center;padding:10px;background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/loader.gif") center no-repeat;overflow:hidden;height:400px}.list{height:115px;border:10px solid #333;background:#333;border-radius:10px;overflow:hidden;margin:0!important}.slideshow-thumbs{display:-webkit-inline-box;display:inline-box;float:left}.firefox .slideshow-thumbs{display:inline-flex}.slideshow-thumbs a{margin:0;padding:5px;display:block}.ie .slideshow-thumbs a{float:left}.slideshow-thumbs a:hover{background:#AAA}.slideshow-thumbs a:hover img{border-color:#FFF}.slideshow-thumbs img{margin:5px;border:3px solid #BBB;height:90px}.slideshow-thumbs a.current{background:#EEE}.gallery button{width:36px;height:42px;border:0;position:absolute;z-index:2;margin-top:10px}.img-in-slide-view{width:100%;height:auto}.gallery button.forward{background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/forward.png");margin-top:30px;right:42px;margin-left:0!important}.gallery button.back{background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/back.png");left:55px;margin-top:30px} .center-element{margin:auto;text-align:center;float:none}.shadow img:hover{box-shadow:1px 1px 5px #242424}.aui-carousel-menu-item{background:#474a4b;border:2px solid #cecece}.aui-carousel menu a{border-radius:4px}.aui-carousel-menu-active{background:none repeat scroll 0 0 #cecece;border:2px solid #474a4b}.aui-carousel menu{background:none repeat scroll 0 0 #cfcfcf;border:2px solid #fff;padding:0}.aui-carousel-menu-pause{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/pause.png")}.aui-carousel-menu-prev{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/prev.png")}.aui-carousel-menu-next{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/next.png")}.aui-carousel-menu-play{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/play.png")} /* 0?b=0:b+=200;$(".slideshow-thumbs").stop().animate({marginLeft:b+"px"},300,"linear",function(){moveSlow("back")})}}function movePrev(){$(".slideshow-thumbs .current").removeClass("current").prev().addClass("current");if($(".slideshow-thumbs .current").length==0){$(".slideshow-thumbs a:last").addClass("current")}$(".slideshow-thumbs .current").selectItem()}function moveNext(){$(".slideshow-thumbs .current").removeClass("current").next().addClass("current");if($(".slideshow-thumbs .current").length==0){$(".slideshow-thumbs a:first").addClass("current")}$(".slideshow-thumbs .current").selectItem()}function updateCount(){var a=new Number($(".slideshow-thumbs > a").length);var b=new Number($(".slideshow-thumbs > a.current").prevAll().length+1);$(".gallery .count").text(a+"/"+b)}function play(){if($(".gallery").hasClass("play")){moveNext()}}function pause(){$(".gallery").removeClass("play")}jQuery.fn.extend({getItemPos:function(){var b=0;var a=$(this).nextAll().length;$(".slideshow-thumbs a").each(function(c){if(c ");$(".picture img").animate({marginRight:"0"},400)});var b=new Number(-1*$(this).getItemPos())+200;if(b 0){b=0}$(".slideshow-thumbs").stop().animate({marginLeft:b+"px"});updateCount()}});$(function(){$(".ie .slideshow-thumbs").width(0);var a=new Number($(".slideshow-thumbs a").css("padding-left").replace("px",""))+Number($(".slideshow-thumbs a").css("padding-right").replace("px",""));$(".ie .slideshow-thumbs img").each(function(c){$(".slideshow-thumbs").width($(this).parent().width()+$(".slideshow-thumbs").width()+a+10)});updateCount();$(".gallery button").bind({mouseenter:function(){moveSlow($(this).attr("class"))},mouseleave:function(){$(".slideshow-thumbs").stop()},click:function(){moveFast($(this).attr("class"))}});$(".slideshow-thumbs a").click(function(){$(this).selectItem();pause();return false});$(".gallery .large img.play").click(function(){if($(".gallery").hasClass("pause")){$(".gallery").addClass("play").removeClass("pause")}if(!$(".gallery").hasClass("pause")&&!$(".gallery").hasClass("play")){$(".gallery").addClass("play");setInterval("play();",5000)}});$(".gallery .large img.pause").click(function(){$(".gallery").removeClass("play").addClass("pause")});$(".gallery a.prev").click(function(){movePrev();pause();return false});$(".gallery a.next").click(function(){moveNext();pause();return false});var b=$(".gallery").position();$(".gallery a.next").css("left",b.left+$(".gallery").width()-100);$(".gallery button.forward").css("margin-left",$(".gallery").width()-22)});/*]]>*/
به گزارش اداره كل روابط عمومی استانداری یزد، آیین برگزاری جشن مهر عاطفه ها، همزمان با سراسر كشور، پیش از ظهر چهارشنبه 19 مهرماه، با حضور" سید محمد میرمحمدی" در هنرستان فنی شهید چمران یزد برگزار شد.
استاندار یزد در این مراسم، ضمن تقدیر از دست اندركاران این جشن، شیوه و نحوه همكاری برای كمك و مساعدت به دیگران را بسیار مهم دانست و خاطر نشان نمود: همكاری ها و مساعدت ها همواره باید به گونه ای باشد كه در راستای افزایش توانمندیهای افراد قرار گیرد و اگر كمك یا مساعدتی به نحوی انجام شود كه ضعف و ناتوانی را در افراد نهادینه كند و یا آنرا مداومت بخشد، این مساعدت در واقع به زیان افراد تمام خواهد شد.
وی تاكید كرد: همه كمك ها و مساعدت ها به تمامی اقشار و در همه زمینه ها، باید جهت گیری مناسبی برای توانمند تر كردن افراد داشته و موجب پیشرفت و ارتقاء وضع موجود آنها به سمت بهبود شرایط شود.
عالی ترین مقام اجرایی استان با بیان این نكته كه " عدم كمك به افرادی كه نیازمند مساعدت هستند، از سوی آنانكه توان همراهی و كمك را دارند، در واقع ارتكاب نوعی گناه است" تصریح كرد: توانمندان و كسانیكه برخورداری بیشتری از مباحث مالی و علمی دارند، باید ضرورتها را دریابند و به تبع آن با آنانكه نیاز به كمك و مساعدتشان دارند، همراه شوند و این مهم، نوعی انجام وظیفه در راستای ایفاء مسئولیتهای اجتماعی آنان است.
وی افزود: در بحث كمك و مساعدت به افراد ابتدا باید دقت شود كه اعمال مساعدت به تحقیر فرد و كاستن از عزت نفس او منجر نگردد و آنگاه مسیری طی شود كه به توانمندی فرد ختم گردد و او را متكی به خود سازد.
" میرمحمدی" خاطر نشان كرد: همه آنانی كه از توان و بضاعتی در جامعه برخوردار هستند، باید اعمال مساعدت به دیگران را وظیفه خود بدانند و با این نگرش به موضوع بنگرند كه توان و امكانی كه خدای متعال در اختیار آنها به امانت قرار داده را، در راه توانمندسازی دبگر همنوعان خود مصروف می دارند و این حقی است كه ادا میكنند.
استاندار یزد تاكید كرد: هرگز نباید كمك به دیگران موجب تحقیر آنها شود بلكه باید سبب افزایش اعتبار و آبروی افراد گردد و این امر نشانگر این امر است كه باید راهكار مناسب و موثری برای كمك به افراد در نظر گرفته شود.
وی تصریح كرد: یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه ای كه همكاری اجتماعی نباشد، روند زندگی مختل خواهد شد.
عالی ترین مقام اجرایی استان در ادامه با بیان این نكته كه " هر چه صورتهای همكاری اجتماعی و یاری رسانی به یكدیگر در جامعه را تقویت كنیم، جامعه ای سالمتر، كارامدتر و با نشاط تر خواهیم داشت" افزود: همواره ریشه مشكلات اجتماعی در خودخواهی ها، یك جانبه نگری ها، انحصار طلبی ها و عدم همكاری و مساعدت به یكدیگر است و این یكی از آسیب هایی است كه همه جوامع را تهدید می كند.
" میرمحمدی" در ادامه با اشاره به عنوان جشن مهر عاطفه ها گفت: كمك و مساعدت و همیاری، همواره از مسیر مهربانی و عاطفه و همدلی صورت میگیرد و نگاه و باور دوستانه به افراد است كه همیاری ها و همكاری های اجتماعی را شكل می بخشد.
استاندار یزد آنگاه خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم خاطر نشان نمود: بسیار زیبا و تاثیر گذار است كه دانش آموزان، با مهر و محبت با یكدیگر همكاری و همیاری داشته باشند و در مسیر زندگی و تحصیل به هم كمك كنند و خلاقیتها و توانمندیهای آنان در مدرسه و جامعه بروز و ظهور یابد و این مهم قطعا با مساعدت معلمین و دست اندركاران امر آموزش و پرورش و والدین ارجمند، دست یافتنی خواهد بود.
میرمحمدی در پایان با تجلیل از خدمات ارزشمند كمیته امداد امام خمینی(ره)، این نهاد را برگرفته از دستور راهگشا و انسان دوستانه امام خمینی(ره) دانست و خاطر نشان نمود: كمیته امداد حضرت امام(ره) با هدف ارائه خدمت صادقانه و بی منت به افرادی كه نیاز به توانمند تر شدن دارند، شكل گرفت تا این وظیفه را به درستی انجام دهد و تمامی دستگاه ها و نهادها نیز موظفند تا نهایت همكاری و مساعدت با این نهاد مردمی را داشته باشند تا بتواند در مقابل جامعه هدف خود پاسخگو بوده و بهترین خدمات را به ایشان ارائه نماید.


/* */
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

جهان‌شهری آکنده از عطر خاطره/یزد شهر کاشی‌کاری‌های سحرانگیز

مسئولان یزد شرایط بهترین میزبانی از مسافران نوروزی را فراهم کنند

خانواده‌های شهید و ایثارگر راهداری یزد تجلیل شدند

خودروهای تهران و فارس بیشترین تردد را در محورهای استان یزد دارند

اردکان باید نقش خود را در مثلث گردشگری اصفهان، یزد و شیراز ایفا کند

نخستین جشنواره عکس «یزد شهر زیبای من» برگزار می‌شود

راهنمایان گردشگری برای حفظ حجاب و انتقال فرهنگ دینی اهتمام کنند

ساماندهی رتبه‌های برتر کنکور و فارغ‌التحصیلان ممتاز اردکانی‌تبار

بهره‌برداری از معادن در استان یزد نیازمند نظارت بیشتر است

راهنمایان تورهای گردشگری نسبت به حفظ حجاب و انتقال فرهنگ دینی اهت

ایجاد 13 پارک طبیعت‌گردی در یزد/مراجعه مسافران به کمپ‌های مجوزدار

فرماندار ابرکوه از عملکرد ضعیف دستگاه های اجرایی در اطلاع رسانی انتقاد کرد

راهنمایان تور در همه اماکن فرهنگی استان یزد مستقر شدند

«سریزد» و «اسلامیه» روستاهای هدف گردشگری نوروز 97 معرفی شدند

ظرفیت اسکان روزانه 95800 نفر در ایام نوروز در یزد وجود دارد

طرح استانی «همیاران حقوق کودک» در یزد اجرا می‌شود

یزد شهر شیرینی‌های اصیل/ تنوع سوغات از لُنگ تا ترمه

مجوز سرمایه‌گذاری تا سقف 420 میلیون دلار برای استان یزد صادر شد

عملیات اجرایی محور بافق ـ یزد به اتمام رسید

طرح فرشتگان رحمت در یزد اجرا می شود

میزان سرمایه‌گذاری‌ در یزد به 420 میلیون دلار رسید

قمیت سیب و پرتقال در استان یزد کاهش یافت

پلیس یزد در برخورد با تخلفات حادثه‌ساز مسامحه نمی‌کند

ناوگان مسافربری در پایانه‌ها و جاده‌های استان یزد کنترل می‌شوند

آب انتقالی به یزد ارتباطی با آب اصفهان ندارد

85 درصد مصوبات آموزش و پرورش شهرستان یزد اجرایی شد

فعالیت اورژانس جتماعی در ایام نوروز با شماره 123

22 پست ثابت و سیار جوانان هلال احمر یزد دایر می‌شود

شهر جهانی مهیای میزبانی/ اینجا یزد؛ مرکز جغرافیای ایران

استان یزد برای استقبال از حدود 1.6 میلیون مهمان نوروزی آمادگی دارد

برنامه های بزرگداشت روزهای دهم و دوازدهم فروردین 97 در یزد اعلام شد

اطلاعات درست به مردم اصفهان در مورد نحوه مصرف آب انتقالی داده شود

پروژه بهسازی محور حاجی آباد ـ زرین تحویل موقت شد

19 قرارگاه نوروزی پلیس در استان یزد راه اندازی شد

طرح خدمات سفر نوروزی مرکز اورژانس استان یزد آغاز شد

فرهنگ اصیل یزد در کنار ابنیه تاریخی به مسافران نوروزی معرفی شود

ثبت‌نام اینترنتی مراسم معنوی اعتکاف در یزد آغاز شد

فرماندار اردکان: باید از اعمال سلیقه و توسل به جنجال در اجرای برنامه‌های مختلف جلوگیری شود

آتشکده زرتشتیان یزد و آتشی که بیش از 1000 سال افروخته است

دامنه قربانیان جرایم اینترنتی به مراتب بیشتر از جرایم سنتی است

ایستادگی در برابر تحریم ها نشانه جامعه واقعی اسلامی است

ترویج فرهنگ شهادت ضامن عزت و اقتدار ایران اسلامی است

هدف دشمنان در حمایت از داعش مقابله با انقلاب اسلامی بود

نسل جوان شیعه و سنی مراقب راه‌های غلط انحرافی باشند

مردم در خریدهای نوروزی رونق‌بخش بازار خارجی نباشند

لزوم استفاده از نخبگان برای توسعه بیش از پیش کشور

دولت از نخبگان برای خدمت رسانی به مردم استفاده کند

مسئولان به مشکلات هر دو استان یزد و اصفهان در زمینه آب توجه کنند

حریم فرهنگی در برنامه‌های گردشگری و کمپ‌های کویرنوردی رعایت شود

ارتقای کیفیت کالاهای داخلی موجب خودداری مردم از خرید اجناس خارجی است