آخرین اخبار

استاندار یزد:

كمك به دیگران، باید موجب ارتقاء عزت نفس و توانمندسازی افراد گردد سياسي

كمك به دیگران، باید موجب ارتقاء عزت نفس و توانمندسازی افراد گردد

  بزرگنمايي:

یزد آنلاین - استاندار یزد گفت: یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه ای كه همكاری اجتماعی نباشد، روند زندگی مختل خواهد شد.
/* */ .gallery-base{background:black;margin:auto;border-radius:10px;width:663px}.upper-div{float:right;clear:both}.jam-template-title{color:red;font-weight:bold;font-size:21px;font-family:times new roman;padding-right:9px;margin:0;padding-top:5px}.jam-template-abstract{color:white;font-size:10pt!important;padding-right:9px}.jam-template-date{color:white;margin-bottom:5px;padding-right:7px;font-size:12px!important;padding-top:13px}.jam-template-zip-file{color:white!important;padding-right:7px;font-size:12px;text-decoration:none;font-family:tahoma}.jam-template-zip-file:hover{color:white}.large a.next,.large a.prev{background-position:center;background-repeat:no-repeat;opacity:0;height:500px;width:100px;position:absolute;z-index:2}.large a.prev{background-image:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/prev.png");float:left;left:37px}.large a.next{background-image:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/next.png");float:right;left:670px!important}.large:hover>a{opacity:.7}.large>a:hover{opacity:1}.large .info{direction:rtl;padding:10px;margin-bottom:0;padding-bottom:5px}.large .info h3{color:#ce0000;margin:0}.large .info p{color:#FFF;font-family:tahoma;font-size:11px}.gallery .large img.control{float:right;margin:0 5px 0 0;cursor:pointer}.gallery .large>span{color:#FFF;padding:5px;display:block;margin-right:672px;margin-bottom:10px}.picture{text-align:center;padding:10px;background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/loader.gif") center no-repeat;overflow:hidden;height:400px}.list{height:115px;border:10px solid #333;background:#333;border-radius:10px;overflow:hidden;margin:0!important}.slideshow-thumbs{display:-webkit-inline-box;display:inline-box;float:left}.firefox .slideshow-thumbs{display:inline-flex}.slideshow-thumbs a{margin:0;padding:5px;display:block}.ie .slideshow-thumbs a{float:left}.slideshow-thumbs a:hover{background:#AAA}.slideshow-thumbs a:hover img{border-color:#FFF}.slideshow-thumbs img{margin:5px;border:3px solid #BBB;height:90px}.slideshow-thumbs a.current{background:#EEE}.gallery button{width:36px;height:42px;border:0;position:absolute;z-index:2;margin-top:10px}.img-in-slide-view{width:100%;height:auto}.gallery button.forward{background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/forward.png");margin-top:30px;right:42px;margin-left:0!important}.gallery button.back{background:url("/html/portlet/asset_publisher/hook-style/image/template/jam/back.png");left:55px;margin-top:30px} .center-element{margin:auto;text-align:center;float:none}.shadow img:hover{box-shadow:1px 1px 5px #242424}.aui-carousel-menu-item{background:#474a4b;border:2px solid #cecece}.aui-carousel menu a{border-radius:4px}.aui-carousel-menu-active{background:none repeat scroll 0 0 #cecece;border:2px solid #474a4b}.aui-carousel menu{background:none repeat scroll 0 0 #cfcfcf;border:2px solid #fff;padding:0}.aui-carousel-menu-pause{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/pause.png")}.aui-carousel-menu-prev{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/prev.png")}.aui-carousel-menu-next{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/next.png")}.aui-carousel-menu-play{background-image:url("/html/themes/classic/images/aui/play.png")} /* 0?b=0:b+=200;$(".slideshow-thumbs").stop().animate({marginLeft:b+"px"},300,"linear",function(){moveSlow("back")})}}function movePrev(){$(".slideshow-thumbs .current").removeClass("current").prev().addClass("current");if($(".slideshow-thumbs .current").length==0){$(".slideshow-thumbs a:last").addClass("current")}$(".slideshow-thumbs .current").selectItem()}function moveNext(){$(".slideshow-thumbs .current").removeClass("current").next().addClass("current");if($(".slideshow-thumbs .current").length==0){$(".slideshow-thumbs a:first").addClass("current")}$(".slideshow-thumbs .current").selectItem()}function updateCount(){var a=new Number($(".slideshow-thumbs > a").length);var b=new Number($(".slideshow-thumbs > a.current").prevAll().length+1);$(".gallery .count").text(a+"/"+b)}function play(){if($(".gallery").hasClass("play")){moveNext()}}function pause(){$(".gallery").removeClass("play")}jQuery.fn.extend({getItemPos:function(){var b=0;var a=$(this).nextAll().length;$(".slideshow-thumbs a").each(function(c){if(c ");$(".picture img").animate({marginRight:"0"},400)});var b=new Number(-1*$(this).getItemPos())+200;if(b 0){b=0}$(".slideshow-thumbs").stop().animate({marginLeft:b+"px"});updateCount()}});$(function(){$(".ie .slideshow-thumbs").width(0);var a=new Number($(".slideshow-thumbs a").css("padding-left").replace("px",""))+Number($(".slideshow-thumbs a").css("padding-right").replace("px",""));$(".ie .slideshow-thumbs img").each(function(c){$(".slideshow-thumbs").width($(this).parent().width()+$(".slideshow-thumbs").width()+a+10)});updateCount();$(".gallery button").bind({mouseenter:function(){moveSlow($(this).attr("class"))},mouseleave:function(){$(".slideshow-thumbs").stop()},click:function(){moveFast($(this).attr("class"))}});$(".slideshow-thumbs a").click(function(){$(this).selectItem();pause();return false});$(".gallery .large img.play").click(function(){if($(".gallery").hasClass("pause")){$(".gallery").addClass("play").removeClass("pause")}if(!$(".gallery").hasClass("pause")&&!$(".gallery").hasClass("play")){$(".gallery").addClass("play");setInterval("play();",5000)}});$(".gallery .large img.pause").click(function(){$(".gallery").removeClass("play").addClass("pause")});$(".gallery a.prev").click(function(){movePrev();pause();return false});$(".gallery a.next").click(function(){moveNext();pause();return false});var b=$(".gallery").position();$(".gallery a.next").css("left",b.left+$(".gallery").width()-100);$(".gallery button.forward").css("margin-left",$(".gallery").width()-22)});/*]]>*/
به گزارش اداره كل روابط عمومی استانداری یزد، آیین برگزاری جشن مهر عاطفه ها، همزمان با سراسر كشور، پیش از ظهر چهارشنبه 19 مهرماه، با حضور" سید محمد میرمحمدی" در هنرستان فنی شهید چمران یزد برگزار شد.
استاندار یزد در این مراسم، ضمن تقدیر از دست اندركاران این جشن، شیوه و نحوه همكاری برای كمك و مساعدت به دیگران را بسیار مهم دانست و خاطر نشان نمود: همكاری ها و مساعدت ها همواره باید به گونه ای باشد كه در راستای افزایش توانمندیهای افراد قرار گیرد و اگر كمك یا مساعدتی به نحوی انجام شود كه ضعف و ناتوانی را در افراد نهادینه كند و یا آنرا مداومت بخشد، این مساعدت در واقع به زیان افراد تمام خواهد شد.
وی تاكید كرد: همه كمك ها و مساعدت ها به تمامی اقشار و در همه زمینه ها، باید جهت گیری مناسبی برای توانمند تر كردن افراد داشته و موجب پیشرفت و ارتقاء وضع موجود آنها به سمت بهبود شرایط شود.
عالی ترین مقام اجرایی استان با بیان این نكته كه " عدم كمك به افرادی كه نیازمند مساعدت هستند، از سوی آنانكه توان همراهی و كمك را دارند، در واقع ارتكاب نوعی گناه است" تصریح كرد: توانمندان و كسانیكه برخورداری بیشتری از مباحث مالی و علمی دارند، باید ضرورتها را دریابند و به تبع آن با آنانكه نیاز به كمك و مساعدتشان دارند، همراه شوند و این مهم، نوعی انجام وظیفه در راستای ایفاء مسئولیتهای اجتماعی آنان است.
وی افزود: در بحث كمك و مساعدت به افراد ابتدا باید دقت شود كه اعمال مساعدت به تحقیر فرد و كاستن از عزت نفس او منجر نگردد و آنگاه مسیری طی شود كه به توانمندی فرد ختم گردد و او را متكی به خود سازد.
" میرمحمدی" خاطر نشان كرد: همه آنانی كه از توان و بضاعتی در جامعه برخوردار هستند، باید اعمال مساعدت به دیگران را وظیفه خود بدانند و با این نگرش به موضوع بنگرند كه توان و امكانی كه خدای متعال در اختیار آنها به امانت قرار داده را، در راه توانمندسازی دبگر همنوعان خود مصروف می دارند و این حقی است كه ادا میكنند.
استاندار یزد تاكید كرد: هرگز نباید كمك به دیگران موجب تحقیر آنها شود بلكه باید سبب افزایش اعتبار و آبروی افراد گردد و این امر نشانگر این امر است كه باید راهكار مناسب و موثری برای كمك به افراد در نظر گرفته شود.
وی تصریح كرد: یكی از ضرورتهای زندگی اجتماعی، اعمال مساعدت به همنوعان است و در جامعه ای كه همكاری اجتماعی نباشد، روند زندگی مختل خواهد شد.
عالی ترین مقام اجرایی استان در ادامه با بیان این نكته كه " هر چه صورتهای همكاری اجتماعی و یاری رسانی به یكدیگر در جامعه را تقویت كنیم، جامعه ای سالمتر، كارامدتر و با نشاط تر خواهیم داشت" افزود: همواره ریشه مشكلات اجتماعی در خودخواهی ها، یك جانبه نگری ها، انحصار طلبی ها و عدم همكاری و مساعدت به یكدیگر است و این یكی از آسیب هایی است كه همه جوامع را تهدید می كند.
" میرمحمدی" در ادامه با اشاره به عنوان جشن مهر عاطفه ها گفت: كمك و مساعدت و همیاری، همواره از مسیر مهربانی و عاطفه و همدلی صورت میگیرد و نگاه و باور دوستانه به افراد است كه همیاری ها و همكاری های اجتماعی را شكل می بخشد.
استاندار یزد آنگاه خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم خاطر نشان نمود: بسیار زیبا و تاثیر گذار است كه دانش آموزان، با مهر و محبت با یكدیگر همكاری و همیاری داشته باشند و در مسیر زندگی و تحصیل به هم كمك كنند و خلاقیتها و توانمندیهای آنان در مدرسه و جامعه بروز و ظهور یابد و این مهم قطعا با مساعدت معلمین و دست اندركاران امر آموزش و پرورش و والدین ارجمند، دست یافتنی خواهد بود.
میرمحمدی در پایان با تجلیل از خدمات ارزشمند كمیته امداد امام خمینی(ره)، این نهاد را برگرفته از دستور راهگشا و انسان دوستانه امام خمینی(ره) دانست و خاطر نشان نمود: كمیته امداد حضرت امام(ره) با هدف ارائه خدمت صادقانه و بی منت به افرادی كه نیاز به توانمند تر شدن دارند، شكل گرفت تا این وظیفه را به درستی انجام دهد و تمامی دستگاه ها و نهادها نیز موظفند تا نهایت همكاری و مساعدت با این نهاد مردمی را داشته باشند تا بتواند در مقابل جامعه هدف خود پاسخگو بوده و بهترین خدمات را به ایشان ارائه نماید.


/* */
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

برای چندمین بار پیاپی، دانش آموزان استان بر قله كنكور سراسری كشور ایستادند

وزیر سابق اطلاعات: صحبت های ترامپ علیه ایران عقبه قوی دارد

تاکید استاندار یزد بر لزوم فرهنگ سازی برای پیشگیری از اعتیاد

استاندار یزد تأکید کرد: ضرورت نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه سوخت در جامعه

فرهنگ مصرف بهینه سوخت در جامعه باید نهادینه شود

فرماندار تفت: شکوفایی تولید داخلی، لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است

استاندار یزد بخشدار مركزی بافق را منصوب كرد

معاون استانداری یزد: تقویت سرمایه‌های اجتماعی، دستیابی به اهداف را آسان می سازد

دانش‌آموزان مبلغ رهاورد انقلاب در فضای مجازی و حقیقی هستند

ضرورت حضور مدیران کل پدافند غیرعامل در شورای برنامه ریزی استان‌ها

تجمع طلبه ها و بیانیه ائمه جمعه استان یزد در محکومیت سخنان ترامپ

طرح «روستا تعاون» در روستاهای یزد اشتغال پایدار ایجاد می‌کند

اعتماد خوبی بین مردم استان وجود دارد

راهکار حفظ جمعیت روستاها توسعه و ایجاد اشتغال پایدار است

مردم قاطعانه در حمایت از ارزش های انقلاب و دستاوردهای ایران اسلامی ایستاده اند

احتمال طرح استفساریه‌ای در مجلس برای حل مشکل «سپنتا نیکنام»

نماینده مهریز: طرح های اولویت دار برای جذب بودجه به استان ارائه شود

دانشجویان یزد، سخنان توهین آمیز ترامپ را محکوم کردند

كنایه امام ‌جمعه ابرکوه به نماینده شهرش در دیدار با فرماندار: نماینده باید شهرهای محروم را به شهرهای برخوردار برساند

تابش تأکید کرد: ضرورت حمایت حاکمیت از رای مردم به پاس حضور آنان در انتخابات

62 درصد پرونده‌های دادگستری یزد مربوط به مرکز استان است

تابش:حمایت حاکمیت از رای مردم پاسداشت حضور کم نظیر آنان در انتخابات است

معرفی شهردار جدید بهاباد از توابع استان یزد

سرپرست فرمانداری ابرکوه: آرامش و امنیت جامعه مرهون خون شهداست

واکنش ها به حکم تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد

جهاددانشگاهی ماهیتاً توسعه‌گراست

تابش، راه اندازی پژوهشگاه استاندارد در استان یزد را خواستار شد

برند و سبک عزاداری یزدی ها، باید حفظ و تقویت شود

تحول فرهنگی در دستگاه قضایی نیازمند رهبران فرهنگی است

واكنش تشکل‌های دانشجویی نسبت به اظهارات خصمانه ترامپ

تمامی تمهیدات لازم جهت برگزاری امن، سالم و پرشکوه نهضت اربعین حسینی اندیشیده شود

یزد باید پیشتاز در رعایت حقوق شهروندی باشد / دستگاه هایی که عملکرد ضعیف دارند به مردم معرفی می‌شوند

گزارش تصویری حضور استاندار در اجتماع عزاداران حسینی روز سیزدهم محرم

گزارش تصویری ادای احترام استاندار به آرامگاه شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی(ره) و فرزند مرحومش به مناسبت هفته نیروی انتظامی

استاندار یزد: ترامپ نماد بی‌ادبی و خشونت‌طلبی است

مهاجرت قریب 4000 شهروند ابرکوهی به خاطر کمبود امکانات

ضرورت افزایش بودجه شورای برنامه‌ریزی یزد/ استان یزد به استاندار بومی نیاز دارد

ترامپ به نماد بی ادبی درجهان بدل شده است

نماینده مردم یزد در مجلس: توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای اسلامی یزد سیاسی نیست

انتصاب معاون قضایی دادگستری و رییس كل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد

امام جمعه یزد: دیوانگی ترامپ بهانه‌ای برای تحقق خباثت‌های مستکبران است

مدیران استان، ضوابط استاندارد را جدی بگیرند

فرماندار یزد: توسعه كمی و كیفی سمن‌ها یکی از اولویت‌های دولت است

استاندار یزد: ورزش همگانی ضامن تحرک، نشاط و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است

فرماندار یزد تأکید کرد: ضرورت اجرای دقیق قوانین سکونت و اشتغال اتباع و تحصیل فرزندان آنها در یزد

تابش: ایجاد امنیت با روش قهر آمیز امکان پذیر نیست

ابرکوه، قربانی بی‌عدالتی در استان یزد/بی‎‎توجهی استان به ایجاد پایگاه انتقال خون ابرکوه

ورزش همگانی ضامن تحرک، نشاط و مسوولیت پذیری اجتماعی است

نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور: با هر کسی که حقوق شهروندی ملت را زیر پا بگذارد، مخالفم

كمك به دیگران، باید موجب ارتقاء عزت نفس و توانمندسازی افراد گردد